Om SoftIT Position

SofIT Position är ett program som enkelt hjälper dig att bokföra dina resor och skapa en elektronisk körjournal. Systemet använder sig av en GPS-Tracker (spårsändare) som enkelt pluggas in i bilens OBD II port (Diagnostik-uttaget) och förses med ett vanligt simkort. Enheten spänningsmatas via OBD-porten, men har även en intern strömkälla om den ordinarie strömmatningen skulle brytas. I de fall fordonet (bil, båt, motorcykel, traktor, skogsmaskin etc.) saknar OBD II port kan systemet kompletteras med en annan typ av spårsändare som vi tillhandahåller.

Spårsändaren skickar kontinuerlig information om sin position via internet till vår databas där all information lagras och sammanställs till en elektronisk körjournal. På vissa fordon kan enheten även läsa av bilens mätarställning direkt till programmet. Saknas denna funktionen beräknas den aktuella körsträckan utifrån den insamlade GPS-informationen.

Du kommer åt din körjournal, och övriga funktioner, genom att logga in på vårt system via mobil, surfplatta eller webbläsare. Självklart kan enheten även användas som stöldskydd, eftersom det går att spåra var enheten befinner sig i realtid.

Några av funktionerna i SoftIT Position

  • Enkel redovisning - systemet bokför varje resa
  • Antal fordon - systemet kan hantera obegränsat antal fordon
  • Välj mellan privat- eller tjänsteresa
  • Drivmedel - programmet håller reda på dina bränslekostnader
  • Realtidsspårning - programmet ser var fordonet befinner sig
  • Geofence - alarm om fordonet lämnar en förutbestämd område
  • Geofence Rules - ange villkor för vilka dagar och tider ett alarm ska aktiveras
SoftIT Position logo

Karta/Realtidsspårning

Följ och informera dig snabbt om var dina fordon befinner sig i realtid.

Redovisning

Under menyn redovisning visas varje körning automatiskt och ligger sedan till grund för den elektroniska körjournalen. GPS:en loggar datum, tid och distans för varje resa och översätter GPS-koordinaterna till "riktiga adresser".

Från rullgardinsmenyn väljer man vilket fordon som resan ska redovisas för samt för vilken period. Markera om resan gäller tjänst, privat eller annan typ av resa och skriv en kort kommentar i kommentarsfältet. Programmet känner igen destinationsadresser och lagrar de kommentarer som finns valbara för destinationen. Till höger i fönstret visas en karta med rutt för aktuell resa.

Klicka på ikonen "Bensinpump" om fordonet har tankats under resan. Ett formulär visas för att fylla i uppgifter om antal liter, kostnad osv. (Tankningen kan även redovisas genom att välja "Bränsle" i huvudmenyn). Aktivera "Ej redovisade uppdrag" för att se de resor som saknar information eller kommentar.

Körjournal

Du tar snabbt fram din körjournal via mobil, surfplatta eller webbläsare. Körjournalen kan sedan skrivas som pdf för vidare behandling.

Geofence

Med Geofence bevakas ett visst område. Rita in det aktuella områded på kartan, sätt upp regler för vilken dag/dagar, tid/tider m.m. som systemet ska larma om fordonet lämnar området. Larmet kan skickas som ett SMS eller via E-post till en eller flera mottagare.

Alarm

Under menyn "Alarm" sparas aktuella- och kvitterade larm. Ett larm visas med datum och tid, aktuell position och vilken enhet som larmar. Man får även information om vilken typ av larm som har aktiverats. Det kan vara ett sk "Geofence-larm" som larmar när enheten lämnar ett förutbestämt bevakat område, ett larm som indikerar låg batterispänning på enheten, eller ett sk "SOS-larm" som innebär att någon har aktiverat "SOS-knappen" på enheten. Vid ett "SOS-larm" skickas även ett SMS innehållande den aktuella positionen till ett förprogrammerat mobilnummer. Från denna menyn kvitteras larmen och de kan även raderas, vilket innebär att larmet även tas bort från historiken.

Bränsle

Här redovisar du de tankningar du gjort för resp. fordon. Alla kostnader för drivmedel förs över och redovisas i din körjournal.

Mätarställning

Under denna menyn skriver du in aktuella mätarställingar per fordon och dag. Mätarställningen förs sedan över och redovisas i din körjournal. På vissa fordon kan mätarställningen avläsas direkt av GPS-enheten via ODB II-porten och automatiskt föras över till programmet.

Enheter

Här lägger du till ev. nya enheter, skriver in namnet på enheten samt annan information. På denna sida sätter du även upp ev. Geofence-regler för enheten.

GPS-Trackers / Spårsändare

SofIT Position använder sig av en GPS-Tracker eller en sk. Spårsändare som kontinuerligt rapporterar sin aktuella position till vår databas. Spårsändaren har dessutom en mängd olika funktioner inbyggda i enheten som vårt system använder sig av.

GPS306

GPS306 är gjord för att anslutas till bilens OBD II-uttag (ett diagnosuttag som finns i så gott som samtliga bensindrivna bilmodeller från 2001 och framåt). Sätt i ett SIM-kort, anslut enheten till ODB II-uttaget, och den är klar att användas. För att lättare dölja enheten kan man ansluta denna via en sladd som kopplas mellan enheten och OBD II-uttaget. Förutom att hålla reda på aktuell position kan enheten även hålla reda på körsträcka, hastighet mm. Skulle en "krissituation" uppkommma kan du via en SOS-knapp skicka ett SMS med med din position till ett förvalt nummer.

GPS306

GPS 306

GPS104

GPS 104

GPS104

GPS 104 är en spårsändare med mängder av funktioner. En perfekt lösningen för att övervaka bilar, lastbilar, båtar, släpvagnar och även motorcyklar. Enheten har lång batteritid och är gjord i ett mycket tåligt material. Genom att ansluta enheten till de medföljande externa antennerna kan positioneringen göras ännu mera exakt, men enheten fungerar perfekt även med de inbyggda antennerna. GPS 104 går att koppla till en extern stömkälla, t.ex bilens batteri, men det inbyggda batteiet ger en standbytid på upp till 100 dagar. När batterispänningen börjar bli låg varnas du via ett SMS-meddelande

GPS303-F

GPS303-F är en kompakt enhet med inbyggda GPS/GSM-antenner. Trots att denna enheten inte har fullt så många funktioner som sina "bröder" fungerar den utmärkt att sätta i bilar och på t.ex motorcyklar. Enheten stömmatas med 12V eller 24V och har även ett inbyggt uppladdningsbart batteri som fullt uppladdat kan driva enheten i ca 3-4 timmar vid normal drift.

GPS303-F

GPS 303-F

Mera information

Vill du veta mera om vårt system SofIT Position är du välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi gärna mer om dess funktioner och hur du snabbt kommer igång med att använda det.

Kontakta oss