Säkerhet och stabilitet

Användarbehörighet kan sättas på tabeller, vyer samt stored procedures. Användargrupper kan skapas för enkel administration. All postlåsning och uppdatering sker på servern, vilket säkerställer att databasen inte blir skadad i händelse av att en klient gör ett abrupt avslut i en applikation.

Tabeller kan skyddas genom 160-bits kryptering

Advantage TPS (Transaction Processing System) skapar möjlighet att göra multipla uppdateringar i en transaktion. Fullt stöd för ROLLBACK samt "Read Committed", vilket innebär att ingen kan läsa de poster som är skapade i en transaktion innan utförd COMMIT. Stöd för post- och fieldcontraints som skyddar dig mot missmatchande tabeller.

PRESENTATION

Advantage Database Server 12

Advantage Database Server har under de senaste årtiondena blivit hjärtat i många databasapplikationer hos miljoner utvecklare världen över.

ADS har genom version 12 tagit ett stort steg framåt när det gäller funktionalitet, användbarhet och prestanda. ADS 12 kommer med många attraktiva förbättringar såsom:

Klientlös åtkomst till data genom Advantage webbplattform Odata webbservice. Nu kan man enkelt få åtkomst från mobila enheter, surfplattor, Mac eller vilken plattform som helst med en modern utvecklingsmiljö.

Online tabellstöd som ger dig möjlighet att bibehålla Advantage data under tiden som användare aktivt har tillgång till tabellerna.

  • Nya och uppdaterade klienter
  • Förbättrad SQL
  • Förbättrad utveckling
  • och mycket mera

Prestanda

Advantage ger dig en databas med hög prestanda. All postlåsning och bearbetning sker på servern vilket minskar nätverkstrafiken = snabbar åtkomst av data.

Skalbarhet

Utvecklar du en applikation med Advantage Database Server kan din applikation köras med local server, client/server eller mot en databas på en Internetserver med samma kod!

Till vilken datakälla Advantage ska ansluta sig mot, styrs av en parameterfil alternativt genom egen styrning i din programkod.

Ekonomi

Förutom att inköpskostnaden (engångskostnad) för Advantage är låg, är driftskostnaden minimal. Advantage kräver minimal hårdvara och inget löpande underhåll.

Utvecklingsmiljö

Samtliga utvecklingsmiljöer som kan använda OLE DB, ODBC, .NET eller API kan använda Advantage. För Delphi, Visual Objects, Clipper och Visual Studio finns dessutom utökat stöd i form av RDD eller Advantagekomponenter att använda.

Utvecklingskit medföljer utan kostnad. Advantage Internet Server medföljer utan kostnad. Dessutom ingår fri distributionsrätt för Advantage Local Server! Vi söker återförsäljare i Sverige! Kontakta oss idag för information.